Fortsatt planering för 2018, Renålandets Byförening.


2018-11-25

     
     
  Kamsfrossa i mellandagarna
    Rivallenprojektet         På gång
    Kulturellt evenemang i i november el. dec.
    Renovera byns anslagstavla i höst
    Påskpimpel
    Valborg i bystugan
    Eivors camping på nationaldagen
    Ev. friluftsteater i juni
    Midsommardagen
     
    Detaljer i planeringen finslipas och annonseras i god tid av Nöjeskommitén!
     
    Nästa sammanträde:
     
    Styrelsen, 17/12  2018