Fortsatt planering för 2017, Renålandets Byförening.


2017-11-10

     
     
     
  Tabberas!  Mellandagarna.
 

 

 
    Rivallenprojektet         Startar när klartecken från jordbruksverket kommer!
    Kursverksamhet
             Renovera byns anslagstavla till våren.
     
    Detaljer i planeringen finslipas och annonseras i god tid av Nöjeskommitén!
     
     
    Nästa sammanträde:
     
    Styrelsen,  v2 el v6 2018