Planering för 2020 Renålandets Byförening.


2020-10-20

     
 
 
 
 
 
 
    På grund av Coronavirus och covid19 är vår planering ytterst osäker. Vi är mycket ledsna över detta.
     
     
  Vi ser framemot nya tag 2021!
     
    Detaljer i planeringen finslipas och annonseras i god tid av Nöjeskommitén!
     
    Nästa sammanträde:
     
    Styrelse och kommitéer måndag 16 november kl 18.00  hemma
    hos Barbro.