Årsmöte i Renålandets Byförening den 25 mars 2017

 

 

 

Lördagen den 25 mars hölls årsmöte med Renålandets Byförening. Knappt 20 medlemmar hade mött upp. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds på fika, och det obligatoriska lotteriet.Som avslutning på mötet fick vi ett alldeles utomordentligt intressant och lärorikt föredrag av Mats Göransson. Det handlade om 1600-talets bosättningar av sk. svedjefinnar i norra Jämtland och Renålandet, samt de människor som vid 1800-talet slut emigrerade från Renålandet och Rivallen till Nordamerika. Frågorna är högaktuella eftersom föreningen driver ett projekt om Rivallens historia, nutid och framtid, med hjälp av LEADER3sam.

Projekt Rivallen

Mats föredragstagen

Gott fika

Gunvor och Sigfrid vann en fruktkorg på kvällens lotteri

Årsmötets ordförande och sekreterare, Bengt och Barbro.

                                                                                                                                                                                                    Foto: Jöns O'