Sommarcafé vid Eivors Camping, Renåströmmen.                           

Den trettionde och trettioförsta juli, samt första augusti arrangerade Renålandets Byförening vägcafé

vid rastplatsen som oftast kallas Eivors Camping.

Där serverades en kallskuren lunch, samt stutar, kaffe och krusa. Drygt 200 personer från när och fjärran

stannade till och lät sig väl smaka under de tre dagarna. Nöjeskommitten hade gjort ett utomordentligt gott

arbete med att arrangera det hela!

 

Utsikt mot Rivallen

                                                                                                                                                                                                           Foto: OJ