Mats' berättelser                                    20201117

En bild berättar

Kvinnan på bilden är Christina Mårtensdotter född 1868 i Renålandet i Ströms socken. Knappa 65 år senare avled hon i Everett, Snohomish county, Washington state på USA:s västkust. Hon föddes som tredje barnet till Mårten Mikaelsson och Gunilla Nilsdotter på ett av byns ursprungshemman, Västgården. Modern var bara 20 år när Christina föddes, men hon hade redan då fött två barn; Nils f. 1866 (uppkallad efter morfadern) och Brita f. 1867 (uppkallad efter farmodern). Blott 17 år gammal hade modern gift sig med sin 6 år äldre kusin från grannbyn Kärrnäset. De hade redan hösten 1867 övertagit Gunillas hemgård då hon var enda barnet. Föräldrarna blev födorådstagare.

Christina, som uppkallats efter mormodern Kerstin, nöddöptes redan en dag gammal av grannen Eric Nilsson, Västa bäcken, gift med moderns faster. Dopet bekräftades den 31 januari 1869 av prosten Wagenius i Ström. Dopvittnen var flera grannar i byn: Erik Svensson med hustru på Östgården (hustrun Anna Brita var kusin med båda föräldrarna) och syskonparet Anders Ersson och Kristina Ersdotter på Nolatgården; samt en annan kusin till föräldrarna, Henrik Svensson i Öjarn och hans hustru, och till sist föräldrarnas kusin Märet Danielsdotter från Kärrnäset.

Redan våren 1869 avled den äldre systern Brita, som ju var född svagåret 1867. Men Christinas mor kom med åren att föda ytterligare 11 barn; den näst yngste sonsn blev bara några dagar gammal. Den enda utbildning Christina kom att få var i den ambulerande småskola som erbjöds i byarna ca 7 veckor per år i tre år. Som äldsta dotter var hon behövlig i hemmet för att hjälpa modern.

Sommaren 1891 gifte hon sig med mannen på bilden, Jonas Mathias Persson, f. 1865 i Svansele, som är Ströms sockens nordligaste by. Redan som barn flyttade familjen till grannbyn Norrsjön i Frostvikens socken. Som 20-åring hade Jonas Mathias flyttat till Norge och när han egentligen kom därifrån till Renålandet är oklart. Formellt inflyttade han på bröllopsdagen, men då var Christina gravid i 8:e månaden så uppenbarligen hade han funnits i trakten ett tag, troligtvis ditkommen på skogsarbete.

Svärfadern sägs inte ha varit särskilt förtjust i mågen, men det var ju ”på det viset”. Trots det blev de kvar på Christinas hemgård till 1896 då Jonas Mathias köpte odelstorpet Mullnäset på andra sidan Renåsjön. Priset var 1 800 kronor och löstes genom övertagande av en skuld med 5% ränta kopplad till en inteckningsrevers med torpet som säkerhet. Tillträde fick ske den 1 maj. Säljare var Olof Svensson, som flyttade med sin familj till Tuvattnet.

I maj 1897 avled Christinas mor 49 år gammal av lunginflammation, något som ledde till att fadern ärvde hälften av den fasta egendomen och de 12 barnen den återstående halvan. Dessutom avled systern Sara året därpå blott 17 år gammal så även hennes del av egendomen ärvdes på samma sätt.

Christina och Jonas Mathias valde hösten 1898 att sälja Christinas andel av den ärvda egendomen, d.v.s. 1/24, till Sandvikens sågverks Aktiebolag genom inspektor Beermann för 3 000 kr, varav 2 500 kr skulle erläggas i februari år 1900 (skiftet har beteckningen Renålandet 1:30 och ligger på båda sidor om Renån norr om Renåsjön).

Flickan på bilden, som håller faderns hand, är deras äldsta barn, dottern Gunilla Margareta – hon som föddes en månad efter bröllopet. Efter henne föddes barnen Emma Kristina 1893, Per Martin 1894, Nils Emanuel 1896 och Jöns Mikael 1898. Tragiskt nog så avled äldsta dottern redan 1899.

Kanske hade paret redan tidigt haft funderingar på att emigrera till Amerika, som många i trakten redan hade gjort, i och med att äldste sonen, som fick namn efter både farfar och morfar inte döptes till Mårten utan Martin. Efter att de sålt Christinas morsarv öppnades förstås möjligheten och i april år 1900 bar det av till Amerika efter att också ha avyttrat torpet på Mullnäset till Karl Hoff genom övertagande av skulden kopplad till inteckningsreversen. Den senare blev ägare enbart ett år, då innehavaren av reversen; den tidigare ägaren Olof Svenssons bror Sven övertog Mullnäset.

Sannolikt gick resan den traditionella vägen över Trondheim, via Hull och Liverpool i England och kanske till New York. Redan i 1900 års census (folkräkning) i USA återfinns familjen i Spokane city i Washington state. Maken står nu antecknad som John Pearson och barnen som Emma, Martin, Neil och John. Maken är antecknad som labour (arbetare). I Amerika föds ytterligare tre barn: George Henry 1900, Gertrude 1903 och Ethel Marie 1904. I 1910 års census återfinns familjen i Harrison, Idaho, dit de flyttat några år tidigare, men 1920 är de åter i Washington state, men då i Everett. Vid den tiden är Jonas Mathias avliden. Det berättas att han lämnat familjen för ett arbete (guldgrävare, gruvarbetare, pälsjägare, eller annat), men att han aldrig återkom och att familjen aldrig fick klarhet i vad som egentligen hänt. Han ryktades ha blivit bragd om livet för att råna honom.

Bara ett par veckor före sin 65-årsdag avled sen Christina i Everett. Mycket måste då ha hänt sedan de kanske 1898 besökte fröknarna Klintman & Permans fotoatelje i Ström – två år innan platsen blev municipalsamhälle med namnet Strömsund. Begrunda detaljerna i fotot; hennes och dotterns klänningar och makens klockkedja m.m.

Christina var min morfars faster, men han träffade henne aldrig för han föddes 1905.

Mats Göransson