Nationaldagen 2022

Nationaldagen 6 juni har de senaste åren firats med nyttigt arbete i Renålandet. Så även i år.

Ett trettiotal bybor och personer

med anknytning till Renålandet ställde denna nationaldag upp i tre arbetslag med olika

arbetsuppgifter. Det var viktiga

saker som skulle åtgärdas. Rivallen akulle röjas från uppkommande sly, bänkar och

 bord skulle oljas, och vägen dit underhållas.

Byns vattenverk skulle servas, och bystugan rödmålas.

Både äldre och yngre deltog i arbetsuppgifterna, (och lunchen).                    Bild:OJ

Alla uppgifter utfördes till punkt och pricka, och belöningen för alla deltagare

blev Gunnels goda köttsoppe-lunch i bystugan.

Sponsrad av Nilséns Viltslakteri.

Arbetsuppgifterna underlättades till stor del av det vackra, men på

förmiddagen kanske något kyliga vädret.

Så nu är vattenverket välfungerande, Rivallen up to date och redo

att ta emot många besökare i sommar!

Och bystugan är en vackert rödmålad dröm!

Fantastiskt god soppa!                                                                                                  Bild:OJ

Mycket blev gjort, och med gott humör. Svårt att tänka sig ett

bättre sätt att fira Svergies nationaldag!