Projektet -Rivallen-Dåtid-Nutid-Framtid, är i full gång. En enkel fyrhjulingsväg är nu i det närmaste färdigställd, och ett vindskydd med eldstad är på plats på Rivallen. Projektet drivs av Renålandets Byförening i samarbete med Tanken med projektet, förutom att det ska vara ett trevligt utflyktsmål, är att göra besökare uppmärksamma på den ständigt pågående migration som är, och alltid har varit, även i våra trakter. Rivallens första bebyggare i mitten av 1600-talet, var sk. svedjefinnar med härstamning från Savolax. De sista som bodde på Rivallen emigrerade i början av 1900-talet till Nordamerika.
                                                                                                             Se även


 

 Vägen till Rivallen, första bron
Bro nummer två
Vägen till Rivallen
 
 
Tredje bron
Vindskyddet
Ingrid och Micki ser ut att sitta bra
                                                                                                                                                            Text och bild: Mullnäsgubben