Renåsjön runt  

 

Anna-Brittahålet

Annabrittahålet är beläget mellan Hammarn pch Mullnäset. Vad namnet kommer från kan jag bara gissa, men en teori är att det har varit ett myrtag här, och att det har samband med Anna-Brittagården.

 

                                                                                                                                                Foto: O. Jönsson