Renåsjön runt  

 

Eivors Camping

1968 revs den gamla bron över Renåströmmen. En ny bro byggdes. 1986 tyckte Eivor att vägslingan ner mot den gamla brons plats borde utrustas med någon sorts rastplatsmöbel. Detta eftersom hon sett att folk gärna stannade där för att fika och njuta av utsikten. En rustik möbel tillverkades och ställdes på plats, och Ingvar tillverkade ett dass. Många var det som under årens lopp stannade på denna vackra plats. Tidens tand gnagde dock på ursprungsanordningarna. Våren 2015 samlades Renålandets bybor för att röja och ställa i ordning rastplatsen, så att den blev ändå mycket bättre. Sommaren 2015 har det varit gäster där så gott som varje dag. Namnet var ju givet, eftersom idén var Eivors.

                                                                                                                                                Foto: O. Jönsson