Renåsjön runt  

Kanaln

Grävd kanal för att underlätta timmerflottningen. Ån gör en vid krök innan den rinner ut i sjön, och kanalen grävdes där den var närmast öppet vatten före kröken.

Den som har mera precisa uppgifter om när och av vem/vilka kanalen grävdes får gärna höra av sig!

Kasernholmen

På Kasernholmen fanns fordom en flottarkoja med jordgolv, eldpall och britsar. Den är numera raserad, och finns inte mer. Här förvarades bomkättingar och andra flottarattiraljer.

Kojan på Kasernholmen 1971. Fotograf Åke Jönsson.