Renåsjön runt  

 

Långholmen

Långholmen har sitt namn efter sin smala avlånga form. Här har dock inga missdådare suttit internerade. Däremot fanns här på den södra änden av ön på 1950-1960 talen ett enormt fiskgjusebo. Det blev med tiden alldeles för stort och tungt, så att tallen det vilade på gav vika och föll. Sedan dess har ingen fiskgjuse häckat här. Det skulle vara roligt om någon har i sin ägo ett fotografi av detta fiskgjusebo.                                                                                                                                                                                                    Foto: I. Jönsson