Renåsjön runt  

 

Midsjönäset

Ett av Renåsjöns fina fritidsställen. Byggt av Sture Reinemyr. Husen ligger dolda bakom granarna.

                                                                                                                                                                                                  Foto: I. Jönsson