Renåsjön runt  

 

Saras länningen

Detta är en tämligen ny företeelse vid Renåsjöns strand. Båthus och båtplats anlades vid Millestbäcksviken av Åke Mårtensson i början av 2000-talet. Fastigheten rakt ovanför förvärvades sedermera av Sara och Robin, vilket gör namnet relevant. Den av Åke byggda trappan upp till husen är en sevärdhet.

 

                                                                                                                                                Foto: O. Jönsson