Renåsjön runt  

 

Storviken

Storviken kallas den vida viken på sjöns södra sida där Renåsjön är som bredast. Längst in i viken har Gunvor och Sigfrid sedan många år ett fint fritidshus.

                                                                                                                                                                                                  Foto: I. Jönsson