Renåsjön runt  

 

Svanholmen

Svanholmen, eller Svanskäret som den också kallats, är en låg holme som under flottningsepoken var beväxt enbart av låga videbuskar. Sedan flottningen upphörde på 1960-70 talet och sjön inte längre dämdes upp på vårarna har större träd kunnat etablera sig. Se även Stenskäret. Svanholmen har en utmärkt badstrand som är familjevänlig eftersom den södra sidan är tämligen långgrund.

                                                                                                                                                                                                  Foto: I. Jönsson