Renåsjön runt  

 

Tvureholmen/Lillholmen

Tvureholmen, eller Lillholmen, är ett litet skär strax norr om Midsjönäset. Även detta var tämligen klent beväxt under flottningsepoken. På senare år har en del större träd etablerat sig. Namnet Tvureholmen kommer enligt vad som berättats av att de pinade små träd som växte där var särskilt lämpade att tillverka grötvispar av.                                                                                                                                                                                                   Foto: I. Jönsson