Renåsjön runt  

 

Vågsholman

Vågsholman, två små holmar som ligger strax utanför mynningen av Vojen/Vågen. Här brukar storlommen ha sitt bo, och invid de här små holmarna brukar fina aborrar nappa vid pimpelfiske vintertid.

                                                                                                                                                                                                  Foto: I. Jönsson