Dikter från Vattudalen

Lördagen den tjugotredje april bevistade ett femtiotal personer Skalbäckstugan för arrangemanget Dikter från Vattudalen. Mats Göransson var lokal arrangör för programmet som ingick i Författarcentrum Norrs projekt Sätt litteraturen på Jämtlandskartan. Gunnar Balgård, som gjort det urval av Beppe Wolgers dikter som precis i dagarna utkommit på h:ströms förlag, framträdde tillsammans med Kerstin Wolgers. Balgård berättade om Wolgers plats som poet i den norrländska litteraturen och hur han valt ut det material som nu ingår i boken. Kerstin Wolgers läste, inkännande och utmärkt vackert, ett flertal av makens dikter och delgav oss också glimtar ur deras gemensamma liv på Öhn från 1968 fram till Beppes bortgång 1986. Heimlöuta stod för gott kaffe med bröd och som vanligt ett mycket gemytligt sammanhang. Mats Göransson menade att Dikter från Vattudalen är årets presentbok för Strömsund med omnejd.  

 

Kerstin Wolgers och Gunnar Balgård

Mats Göransson och Kerstin Wolgers

 

                                                                                                                                                                                                                                     Foto: Peter Lucas Erixon