Planering för 2023 Renålandets Byförening.


2023-11-25

   
     
  En (H)julsaga med gruppen JAHA 15 december
     
     
     
     
     
    Detaljer i planeringen finslipas och annonseras i god tid av Nöjeskommitén!
     
    Nästa sammanträde:
     
    Styrelse och kommitteér 21 januari kl. 11.00 hos Gunnel o Bengt