Kulturcafé Saga den 11 mars 2020

 

Ämnet för årets kulturkafé på Saga i Strömsund i arrangemang av Renålandets Byförening var "Jämtlands enda finnmark". Föreläsaren Mats Göransson som gjort en gedigen forskning i ämnet kunde berätta att nästan alla med rötter Strömsunds kommun har förfäder bland de finnar som på 1600-talet kom till norra Jämtland för att i första hand bedriva svedjebruk i de i princip orörda skogarna. Detta skedde inte utan konflikter med de bönder, även om de inte var så många, som redan var etablerade, kanske sedan många generationer, på trakten. Under de 400 år som gått har dock medvetenheten om vårt ursprung till stor del försvunnit.

Att ämnet engagerade visade sig i att åhörarna inte ville låta Mats sluta berätta, och att publiken var på alerten och ställde många frågor till föredragshållaren.

Det visar sig att människor i alla tider förflyttat sig över stora avstånd för att undkomma krig och oroligheter, eller för att ha möjligheter att försörja sig, även i nutid.

Genom att studera historien kan vi förstå det mekanismer som styr dagens folkomflyttningar i världen.

 

 

Mats berättar
Barbro sålde inträdesbiljetter.
Fika ingick i inträdet. Marlen och Josefin skötte serveringen på ett mycket förtjänstfull sätt!
 
 

Bild och text: Mullnäsgubben