Senaste nytt från Renålandets Byförening!

 

 

GE/18-04-10

 Minnesanteckningar vid Björn Bergs besök i Skalbäckstugan 4 april.

 Deltagare: Björn Berg, Per Åsling, Göran Espmark, Göran Bergström samt ett 40-tal personer från byarna längs Vattudalens södra sida.

Tid: 4 april kl 15-16

Vad har hänt efter Björns senaste besök i Skalbäckstugan aug 2016?

Björn informerade: - Det nya frekvensbandet 700 MHz skulle förbättra mottagning och räckvidd för mobiltelefoni väsentligt. Tyvärr stoppades den auktion som planerats till mars 2017. Förmodligen kommer delar av 700 MHz- bandet att auktioneras ut inom det närmaste året.

 - Av ekonomiska skäl kommer Telia för tillfället inte att bygga flera mobilmaster för att få bättre täckning i området. Telia inväntar i första hand en framtida utbyggnad av 700 MHz i befintliga mobilmaster.

- 4G är installerat i alla Telias mobilmaster i Jämtland, elektronik och antenner är optimerade. - Telia har börjat installera 4G+ i sina master, detta ger bl.a. högre hastighet. - Taltrafik körs numera på 4G vilket gen smidigare övergång från surf till tal. (”LTE” på mobilen markerar att surfen ligger kvar samtidigt som tal pågår)

 - Auktion väntas på 450 MHz-bandet (där Net1 nu har sin trafik). - 4G-täckning skall finnas på 80% av Sveriges geografiska yta.

Rivning av befintligt kopparnät Björn informerade: - Kopparnätet i byarna längs Vattudalen kommer att tas ur drift 31 maj i år. Detta innebär att fasta telefoner och ADSL inte längre kan användas. Telia erbjuder dock en fullvärdig mobil ersättning med hemtelefoni och internet. Ersättningen är en utrustning som placeras i huset, tar emot mobilsignalen och fördelar till telefon och internet. Vid besvärlig mottagning kan en yttre antenn monteras.

- Telia erbjuder utrustning och ev. nödvändig montering till en starkt subventionerad kostnad till de Teliakunder som idag har ett abonnemang för hemtelefoni. Även övriga kan beställa utrustningen, dock till en betydligt högre kostnad.

Det är upp till respektive abonnent att beställa utrustning för fast mobil telefon/internet tel 020-34 12 40, se även www.telia.se/framtidensnat.

 Internet via radiolänk till Renålandet. Göran B rapporterade:

 - Kommunen har gett klartecken att testa internet (100/100 Mbit) via radiolänk till Renålandet. ServaNet kommer att handha upphandling och installation. Komplikationer i upphandlingen har försenat genomförandet. Målet är dock att anläggningen skall vara i drift före kommande vinter.

 Övrigt

 - Boende runt Västanviken rapporterar dålig räckvidd och kapacitet för mobilmasten i Lidsjöberg. Björn kollar upp - Kan kommunens mast i Västanviken användas för mobiltrafik ? Göran kollar.

 

Vid pennan Göran Espmark 070-662 17 12

 

_____________________________________________________________________________________

4/4 2018

Uppföljande medborgarmöte med Björn Berg från Telia, angående mobiltäckning och bredband i vårt område. Ett trettiotal intresserade från byarna längs Vattudalen hade mött upp för att diskutera och bli informerade.

 Även den nära förestående nedläggningen av kopparnätet i Strömsunds kommun diskuterades. Efter den sista maj 2018 kommer telefontrådarna att monteras ned. Björn Berg kunde berätta att alla Telias kunder som är berörda, fått, eller ska få, erbjudande om ett trådlöst alternativ. Även övriga kan ansöka om samma tjänst till samma villkor.

Den skrala mobiltäckningen på Vattudalens södra sida är fortfarande beroende av förhoppningen att 700 mhz-bandet kommer i drift. Det var frågetecken kring detta på mötet, men enl. PTS hemsida ska frekvenserna auktioneras ut i december 2018. (Reds. anm).

Angående fullgott bredband ställde kommunrådet Göran Bergström i utsikt att Air2Fibre el motsvarande, skall kunna vara i drift till hösten.

 

Björn Berg Telia                                                                                    Foto: O. Jönsson

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

4/4 2018

Kulturcafé på Saga i Strömsund

Onsdag den 4:e april var det dags för Renålandets Byförening att stå för Sagas kulturcafé på Flata. Detta var ett led i Strömsunds kommuns satsning för att ideélla föreningar ska få profilera sig lite. Ett antal onsdagskvällar under våren har varit vikta för detta på gamla, (numera renoverade) Sagabiografen. Vårt bidrag bestod i att Mats Göransson berättade om sin forskning om svedjefinnar i norra Jämtland, och varför vi nästan alla härstammar från dessa. Utgångspunkten var det LEADER-projekt som Renålandets Byförening dragit i gång får att dokumentera och berätta om Renålandets första bosättning Rivallen, av just sk. svedjefinnar.

Ett förtiotal personer mötte upp för att ta del av ett mycket intressant föredrag, och för att ta en fika och diskutera med föredragshållaren och varandra om hur immigration och emigration påverkar människor och samhälle, både i gångna tider, nutid och framtid. Slutsatsen blev att migration bland människor alltid pågått och kommer att fortsätta. Samt att vi alla har härstamning från många olika håll!

Mats i berättartagen. Intresserade åhörare är kultursamordnaren Marie Haglund och författaren Peter Lucas Erixon.

Ingrid och Marlen stod för det goda fikat!

                                                                                                                                                                 Fotografier: O. Jönsson                                   
23/4 2018

Solcellsinformation i Bystugan

Moa Breivik

Moa Breivik

Energi och Klimatrådgivare, Coach för energi och klimat, Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen

Ett tjugotal personer med tankar och funderingar kring solceller samlades på måndagskvällen i Bystugan för att lyssna på energi och klimatrådgivaren Moa Breivik. En intressant afton, och av diskussionerna att döma är det inte omöjligt att vi får se solcellspaneler på taken i Renån med omgivningar om en nära framtid!
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

tällde