20190323    
     
Årsmöte med Renålandets Byförening den 23 mars 2019
 

Renålandets byförening är lite ovanlig på så sätt att det inte finns någon medlemsmatrikel. Enligt stadgarna så är man medlem om man själv vill delta i och verka för bygdens fortlevnad och utveckling. Därför finns det inte heller några medlemsavgifter. Verksamheten finansieras av olika evenemang av olika dignitet och former, och där vem som helst som så önskar kan delta. Man kan väl med fog påstå att trivselfaktorn är hög, och sammankomsterna är ofta välbesökta efter de förutsättningar som är.

Lördagen de 23 mars var det så återigen dags för årsmöte i Renålandets byförening. Det förrättades val till styrelse och kommiteér. Protokoll och verksamhetsberättelse för 2018 finns att läsa under "Byföreningen", på denna hemsida. Efter mötet bjöd föreningen på proffsiga pizzor tillagade av Jon Zakrisson och hans pizzabagarvänner. Till er som missade att vara där kan meddelas att de (pizzorna), var fantastiskt goda!

 
Årsmötets ordförande Bengt och sekreterare Barbro.

Kassören Mats redogör för finanserna.

Pizzor på gång.

Ny relevant logga för föreningen diskuteras. Kommer eventuellt på både mössor och t-skirt!

Goda pizzor!

Pizzorna gick hem även hos dom små!

Proffs i arbete!

I begrundan av dagordning.

Bystugan den 23 mars 2019. Tö och stormigt väder

Alla bilder: O. Jönsson