20230325    
     
Årsmöte med Renålandets Byförening den 25 mars 2023
Renålandets Byförening höll lördagen den 25 mars 2023 årsmöte i Bystugan.I årsmötesförhandlingarna deltog ett trettiotal medlemmar, vilkamed intresse och engagemang deltog i diskussionerna. Val förrättades till styrelse och kommitteér mm, samt upplästes verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorns utlåtande. Allt enligt stadgeenlig årsmötesprocedur.Vi hade också den stora äran att få välkomna två nya Renåbor, Mia och Elin.Mötet avslutades med pizzakalas, med inhyrd professionell pizzakock!

Två nyblivna Renåbor!

Pizzakock i arbete!

 
                                                                                                                                    Foto: OJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla bilder: O. Jönsson