Minnesanteckningar från mötet i Skalbäckstugan den 31 aug 2016 med Telia, ServaNet och Strömsunds kommun ang. mobiltäckning och bredband.

 

Närvarande:  Björn Berg, informationschef TeliaSonera

Mattias Strömqvist, platschef ServaNet

Sören Oscarsson, LEADER

Anne Louise Hansson, bredbandssamordnare Strömsunds kommun

Per Åsling, riksdagsman Centerpartiet

Göran Bergström, kommunalråd Strömsunds kommun

Göran Espmark, initiativtagare

Ca 35 intresserade personer från orten

 

Björn Berg berättade att sedan den förra träffen i Skalbäcksstugan i februari i år har Telia genomfört en sk nätrevision, för att undersöka den aktuella statusen för Telias mobilnät i området. För att kortsiktigt optimera funktionen har antenner bytts och riktats, stationernas mjukvara har uppdaterats och 4G installerats i alla Telias basstationer i Jämtland.

På längre sikt kommer man att utöka frekvenserna från dagens 800 och 900 mHz med ett 700 mHz-band. Den lägre frekvensen ger en större räckvidd, och beräknas därför medföra en bättre mobiltäckning i dagens problemområden. Frekvensbytet kommer dock att kräva nya telefoner, men telefontillverkarna kommer enligt Björn Berg att anpassa sig till detta.

 

Berg talade även om möjligheterna med sk ”samhällsmaster”, där lokala intressenter, kommun, företag och allmänhet, i samarbete med Telia, eller andra mobiloperatörer kan bekosta telemaster i kommersiellt svaga områden.

 

Per Åsling kunde berätta att statens aukton av 700 mHz-bandet kommer att ske i december i år, och att utbyggnaden då rimligen kan sätta i gång under första halvan av 2017.

 

Appropå kopparnätet meddelade Björn Berg att Telia kommer att hålla detta i gång så länge underhållskostnaderna är rimliga. Det är redan nu svårt att få reservdelar till gamla stationer. Nedläggningen kommer därför att ske successivt allt eftersom underhållet avtar. Kunder som av denna anledning kommer att mista sin fasta telefoni kommer att erbjudas alternativa trådlösa lösningar.

 

Frågan om fasta bredband och fiberkabel belystes av Anne-Louise Hansson och Mattias Strömqvist. Att gräva ner fiberkabel är en dyr och tidskrävande historia. ServaNet har ännu inte någon färdig plan hur man skall kunna nå området mellan Bredkälen och Svaningen. Därför vill ServaNet och kommunens bredbandsamordnare titta på möjligheterna till en trådlös fast lösning i väntan på fiberkabel. Med den teknik som finns i dag finns stora möjligheter, som dessutom inte är så kostnadskrävande.

 

LEADERs representant Sören Oscarsson berättade att man vill starta ett pilotprojekt med Renålandets Byförening där radiolänk för data och telefoni ingår. Tänkbara partners där kan vara både TeliaSonera och ServaNet. Planerna är dock ännu rätt diffusa, och behöver konkretiseras innan man går vidare med detta.

 

En ny träff bestämdes till den 20 februari 2017. Då ska Björn Berg redovisa hur auktionen av 700 mHz- bandet utfallit, samt hur Telia då går vidare med mobiltäckningsproblematiken.

 

                                                                 Styrelsen Renålandets Byförening (RBF)