sprakfragor.htm
Jamtska ord


2021-05-18

     
                                                                                                      Språkdiskussionssida!  

Några jamska ord ungefär som jag (och bland andra Hans Göran Gerhardsson) minns dem.

Ni som har jamska ord och utryck, gärna nyord, maila dem till renaalandet@gmail.com ska jag lägga dem till listan.
/Orvar Jönsson

  Svenska Jamska
Fåglar  
  Skata Sköra
  Tjäder Tjader
  Tjäderhöna Röj
  Gråsparv Kontjyven
  Knipand Stutann
  Blåmes Tvintn
  Sädesärla Ringöla
  Berguv Bergul
  Lavskrika Rötjoksa, även Röfola (Tack Åke i Söderhamn!)
  Nötskrika Fjellsköra      (Enligt Ove E. även pärskrika)
  Talgoxe Spittjecheta
  Gulsparv Sesselskitn
  Fjällvråk Kvirhöuk
  Enkelbeckasin Haramjeckra    ( Även Himmelsgeita)
  Tjäderhöna Röj
  Svartvit flugsnappare Drittsvaulesparv  (Tack Gunnar Larshow!)
     
Kärlväxter                   
     
  Backskärvfrö Tjalatopp
  Smörblomma Taskrota
  Näckros Lavaros
  Lingon Lyngbera
  Mjölkört Alamonken
  Vide Viin
  Al Ördder
  Tibast Tiven, tibera
  Kabbeleka Solöja
  Baldersbrå Munkskalln
  Daggkåpa Skottjen
  Maskros Gullbörsten
  Tuvtåtel Tannarn
  Smörblomma Taskrota
  Rölleka Brokskitn
  Backskärvfrö Tjalatopp
  Stenbär Tågbär    
  Smultron Jolber    
  Skogsnäva Jännsmässblom    
  Kråkbär Skretchen             (Tack Jacob!)
  Pestskråp Goffarpejsn                      
  Bentry Beinven
  Hjortron Mylta (alt. mylschta, myrbera)
  Gårdsskräppa Tiarspa
  Potatis Päran
  Hallon Brännbera  
  Tuvtåtel Tannarn
  Svinmålla Dyngstöurn         (Tack Mats!)
  Kvickrot Äxingen               (Tack Mats!)
  Styvmorsviol Svuleblomster
     
Kryptogamer  
  Sjöfräken Gröun  (Tack Mats. Du har alldeles rätt i att sjöfräken inte är skefte!)
  Skavfräken Skefte
  Stensöta Jesken
     
Svampar                 
  Stenmurkla Grosöpp
  Karl-Johan Kusoppen
  Klibbticka Tjuka
  Röksvamp Röjksopp                     
  Anisticka, nordlig Selesyppa
       
Diverse djur                 
     
     
  Gråsparv Korntjyv             (Tack Alvar Paulson )
  Harkrank Tjängelmy, (enl. H-G Gerhardsson långsjängelmy,skängelmy el.schängelmy).      (Tack Gun-Britt E. !)
  Hermelin Lekatt                                (Tack Elin!)
  Björn Bjenn                                 (Tack Elin!)
  Snigel Slemput
  Lodjur Gaupa
  Korna Tjynnan, alt. kräka                    
  Hönan Tuppa                 
  Tuppen Kanken                 
  Fladdermus Kvälläppa                       (Tack Iris!)                 
  Näbbmus Skerjel
  Öring Aure
  Röding Röra
  Får Söuvan  
  Bagge Bjecker
  Groda Frösk (även fräsk, frask, frosk osv)
  Padda Gro
  Grodyngel Storhuvepadda
     
Lantliv                   
  Båtplats vid sjön Länning    
  Båthus Nöstre    
  Båtspant Rång    
  Bottenplugg i en båt Növla    
  Fören på en båt Framstamn    
  Aktern på roddbåt Bakstamn    
  Kupa potatis Aal päran    
  Nyväxt efter ordinarie slåtter Grönvälle (Tack Ellen!) Se kommentar på Språkdiskussionssida!
  Kolik Trumsjuka (Tack Ellen!)  
  Slaktplats i skogen Hullstan    
  Skidspår An'örja    
  Lunningskälke (häst) Slakastötting    
  Loge Maschi; lo   Se kommentar på Språkdiskussionssida!
  Kärl som användes vid mjölkning Mjalktjallra                     
  Lie ´Jån                  
  Kvinna som räfsar hö Rackster, best. form: rackstra, plural: rackstran
  Brödspade Baksterfjal
  Potatisåker Pärlann
  Komocka Kurus
  Gösselgrep Dyngkvischla
  Gärsgårdsbyggare Hagastängar
  Dagsverkare Dagaman
  Ysta (tillv. ost) Kjees
  Korna idisslade Kräka jahrte     (Tack Gunnar  från Fagerdal!)
  Gödselstaden Dyngkasa
  Slåttertid Höjanna  
  Potatisgräv Pärhacka
  Ladugård Fjös
  Borrsväng Navarvejv
  När regnet fått gräset att lägga sig Lättja, eller lättsja.  (Huvva säger Mats!)
  Utfodra kreaturen Stiill (Ha du stillht kräka? Undrar Mats.)
  Strå på kornax Snarspa
Mat                   
  Småkakor Krusa (Tack Åke J.)  
  Sylt Mosn    
  Grynost, slarvost Gomme (Tack Ellen!)  
  Lingonsylt Lyngbermosn'    
  Spenvarm mjölk Söppen (Tack Mats!)  
  Färskost Kjesmusa                                       
  Potatispuré Pärstampa
  Nyslaktat kött Farsche
  Ärtsoppa Arterveling
  Småkakor Krusa
  Dopp i gryta Flattmelja
  Färskost Kjesmusa      (Direkt ur grytan)
  Pannkaka Pannstejka
  Brödbryta i mjölk Sull, brösull
Andra företeelser                   
  Huvudlöst, tanklöst Tomtänk.  (Tack Gunilla Mattsson). Nyord i jamskan?           

                                                                      Se språkdiskussionssidan!

  Undertill Inpöne                        (Tack Åke i Söderhamn!)
  Resfeber Faelfaus
  Dy, lera, mm. Goere, (gåre, gåere, göere).    (Tack Åke i Söderhamn!)
  Inunder Inpöne  (Pub Inpöne i källaren på rest. Hörnet)  (Tack Åke J.!)
  Rusa (iväg) Skala (je skala iväg opp te buan)                        (Tack Åke J.!)
  Lös i magen Sprut´n                                                              (Tack Åke J.!)
  Inget att ta sig för Jaralaus.    (Se gäralausboka nedan)         (Tack Åke J.!)
  Kaffet har klarnat Kaffe ha skjäkne     (Tack Peter)
  Golfbana Garalaushägna      (Nyord, tack Sten-Håkan Andersson i Västerås!)
  Halkigt Klackt  (Klackt e sparskföre på väjen idag!)
  Doftade Stamme      (Tack Åke i Söderhamn!)    Enl H-G Gerhardsson även "stamm=tev= doft"
  Unken doft (tev) från kaffepanna som stått för länge Pannståa    (Från H-G Gerhardssons "Svensk-Jämtsk Ordlista)
  Bysthållare, BH Geitsela      (Från H-G Gerhardssons "Svensk-Jämtsk Ordlista)
  Glad, på gott humör Fejen            (Tack Åke i Söderhamn!)   Se språkdiskussionssidan!
  Halt Slefft            (Tack Fritte Fridolfsson i Västerås!)
  Något jobbigt Agasamt     (Tack Fritte Fridolfsson i Västerås!)
  Skorsten Stutn'            (Tack Fritte Fridolfsson i Västerås!)
  Där nere under Pönidan       (Tack Fritte Fridolfsson i Västerås!)
  Person som inte är så perfekt i sina kläder Sloback                     (Tack Ellen!)
  En sloback är Ohama                       (Tack Ellen!)
  Bunke Spillkum                      (Tack Ellen!)
  Person som inte är perfekt Tass                           (Tack Åke Lindgren)
  Tappen i båtbotten Nyvla                          (Tack Åke Lindgren)   Se även "Növla"
  Besvära (någon) Ånö                                                                   (Tack Mats!)
  (Mitt)bena Reika                                                                (Tack Mats!)
  Spåret Ättja                                                                  (Tack Mats!)
  Hinna Shall'n (t.ex smuts på badvattnet)                 (Tack Mats!)
  Skumma av Flöjk ta (t.ex smutshinnan på badvattnet)     (Tack Mats!)
  Anöla Tåremmen på skidbindningen                       (Tack Mats!)
  Åka skidor Ränn ski                                                           (Tack Mats!)
  Skidspåret Skiättja                                                             (Tack Mats!)
  Facebook Gäralausboka             (Nyord, Tack Elin!) Se språkdiskussionssidan!
  Mobiltelefon Shakalur          (Nyord,mitt förslag. Hör av er om ni har andra!)
  Loppmarknad Ratutfliingsställe      (Nyord,mitt förslag. Hör av er om ni har andra!)
  Oårdning Rôfset   (de e se rôfset hen se je må ta å städa lite!)  (Tack Barbro!)
  Isbildning på en vattenyta Jama                             (Tack Ellen!)     Se språkdiskussionssidan!
  Snösörja som täppt till något Sara igen                      (Tack Ellen!)     Se språkdiskussionssidan!
  Någon som springer i gårdarna i tid och otid Gålgauk                         (Tack Ellen!)
  Tråkigt, enahanda Ejnalet                            (Tack Ellen!)
  Stavar(-skid) Rännkäppa                    (Tack Ellen!)
  Skidbindning Öljan                               (Tack Ellen!)
  Tungandad Anntäppa                       (Tack Ellen!)
  Tålamod Belen                              (Tack Ellen!)
  Förkylning Krimen                           (Tack Ellen!)
  Plånbok, portmonnä Kamfore                         (Tack Ellen!)
  Åtråvärd (mest om kvinnor) Jöyv      (Tack Mats!)                        Se språkdiskussionssidan!
  Tillgänglig? Gängs, eller jängs?
  Ogift vuxen man Gammstreik
  Ogift vuxen kvinna Gammstasch
  (Hår)bena Reika
  Nyss, för en liten stund sen I jånst       (Tack Mats!)
  Kaffedarra Skucken
  Petig, nogräknad Grannver   (Tack Mats!)                       Se språkdiskussionssidan!
  När det blev bart runt träden på våren  

Snötrygen (Tack Åke i Söderhamn!) Åke utvecklar det hela på språkdiskussionssidan!

 

  Frusen bark vid barkning av timmer Sprättbark
  Mjuk bark i savningstider Långbark
  Blivande svärson Staketpissar (Vet inte om detta ord är relevant, men det förekom i min ungdoms dagar)
  Isläggning Jama. (Sjön ha jama i natt) Tack Åke i Söderhamn!)
  Gavelspets Rööst   (T.ex.:Breslegeröste)
  Gnutta Pilleskjet
  Smaklös Ingelen
  Smaklös (om mat) Dalmen
  Tjata Schaka
  Tjatig person Schakalus   (Tack för den Ellinor!)
  Person som springer runt i alla gårdar Gålgaupa                                    (Tack Åke!)
  Stenig strandlinje Steinfjure                   
  Kaffekoppar och fat Kaffetjallra                   
  Senadrag Sjånadrottn                   
  Ullstrumpor Teljan                                    (Tack Barbro!) (Och Åke!)
  Cykelpump Verknuff                    (Nyord, efter Bernt Norrman i Tullingsås)
  Orolig Ampen
  Vidjan som håller åran mot årtullen Håveja
  Pluggen i tapphålet i båten Növla
  På mitten Mittat
  Skev Råskack      Att "råskacken" skulle vara, som en del hävdar, själva diagonalen, stämmer inte. Däremot om diagonalerna är olika på en rektangel, så är den råskack. Rå= vrå.                            
  Oföretagsam-hjälplös Fåhev
  Framfusig, hetsig, t. ex. när man arbetar Bjöjs    (Alldeles riktigt Åke, så är det!)
  Hantverkare som lägger klinker i bakstugan Baksterrumsklinkar (Nyord på grund av förekommen anledning)
  Klantskalle Råkalv
  Darrhänt Kagren, skackelhänt
  Sneda tänder Scheckeltänt
  Långsam Sekasam
  Arbetsam, flitig Arbeitsjeren
  Trevligt, angenämt Artet, alt. artut (Tack Gunnar från Fagerdal!)
  Kortväxt Stutt (Även mentalt)
  Snabb Snarsp alt. snärsp
  Stryk Juling      (ursprung Norge?)
  Fjolårsgräs Gammfynna    (Tack Mats!)
 

Vissnat, t.ex. om gräs

Trene        (Tack för det, Mats!)               
  Utan styrsel Lamalöus
  Styltor Jänglan
  Styv och stel Schel alt. sjel
  Ledbruten Lemjen, alt. lömjen
  Dö, avlida Scheeln            (Tack Mats)
  Magsjuka Magfare           (Tack Mats)
  Kväljas Tjöjes              (Tack Mats)  (Tjynnan tjöjes!)
  Få sura uppstötningar Glöupe             (Tack Mats)
  Bakfram Åtabak
  Gangster Bajur
  Skamsen Slymen
  Skafta, sätta skaft på verktyg Skjeeft   (Tack Åke i Söderhamn!) Se även språkdiskussionssidan
  Slampa Schlabeduska
  Prata (Mycket prat) Saarv   (Gobban satt å sarve).
  Prata strunt Braal   ( Tack Åke i Söderhamn! 'N Mitchel sa allten "Du braal du").
  Pratmakare Bralstut
  Modig, orädd Duven  (Tack Peter och Mats!)    Se kommentar på Språkdiskussionssida!
  Käpp som man hänger kaffepannan på över lägerelden Rabööl  (Tack Jenny!)
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V